ОГОЛОШЕННЯ 

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       07433,  с.Богданівка   вул. Б.Хмельницького,219 тел. 045/94/36-002, 33-2-54

 

№       від 18.10.2019 року

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Щодо оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до «Детального плану території будівництва аквакультурного комплексу по розведенню гідробіонтів зі складськими приміщеннями в  с. Богданівка Броварського району Київської області».

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Богданівської сільської ради (07433, Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вулиця Богдана Хмельницького, буд.219) у строк, що не перевищує 15 днів з дня опублікування цієї заяви.

 

Сільський голова                                  Ю.М.Бобко

_________________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території будівництво аквакультурного комплексу із розведення гідро біонтів зі складськими приміщеннями в с.Богданівка Броварського району Київської області.

         Надати свої пропозиції та ознайомитись з перед проектними рішеннями можна з моменту публікації оголошення в кабінеті землевпорядника Богданівської сільської ради Броварського району Київської області до 14.10.2019 року.

         Громадські обговорення відбудуться об 11:00 годині, 15 жовтня 2019 року, в приміщенні Богданівської сільської ради.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ

      03.07.2019                                                                                                                                                                                               село Богданівка

Щодо завершення строку громадських обговорень заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до «Детального плану території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с. Богданівка Броварського району Київської області».

Повідомляємо, щодо завершення строку громадських обговорень заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до «Детального плану території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с. Богданівка Броварського району Київської області» відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Заява про визначення стратегічної екологічної оцінки вищевказаного проекту документу державного планування була розміщена на офіційному веб-сайті від 13.06.2019 року.

Строк громадських обговорень заяви про визначення обсягу СЕО відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» було встановлено 15 днів з дня її оприлюднення. Протягом зазначеного строку, зауважень та пропозицій від громадськості до замовника не надходило.

Замовник на підставі рекомендацій, передбачених частиною сьомою цієї статті, приймає рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування. Щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка в зв’язку з відсутністю в «Детальному плані території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с. Богданівка Броварського району Київської області» видів планованої діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.


_________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________

 

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                       07433,  с.Богданівка   вул. Б.Хмельницького,219 тел. 045/94/36-002, 33-2-54

 

№ 788  від 20.06.2019 року

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

Щодо оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до «Детального плану території будівництва овочесховища з вбудованими виробничими приміщеннями та адміністративно-побутової будівлі  в  с. Богданівка Броварського району Київської області».

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Богданівської сільської ради (07433, Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вулиця Богдана Хмельницького, буд.219) у строк, що не перевищує 15 днів з дня опублікування цієї заяви.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ОГОЛОШЕННЯ

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с.Богданівка Броварського району Київської області.

Мета проекту - формування земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.

Площа території в проектних межах 1.5248 га, кількість проектних ділянок - 15, поверховість забудови - 3+Мн, проектна чисельність населення 45 чоловік.

Замовник проекта детального плану території - Богданівська сільська рада. Розробник детального плану території - ФОП Лавро Ю.К. Підстава для проектування – рішення Богданівської сільської ради Броварського району Київської області № 1112 - 37-VII від 19 березня 2019 року.

Строк виконання детального плану - 2019 рік.

Місце та строки ознайомлення з проектом містобудівної документації детального плану території - в кабінеті землевпорядника Богданівської сільської ради, в робочі дні з 9.00 до 16.00 години, з 12 червня по 10 липня 2019 року за адресою с. Богданівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 219.

Громадське слухання по детальному плану території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с.Богданівка Броварського району Київської області відбудеться о 14:00 год. 10 липня 2019року.

                            

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО   ОПРИЛЮДНЕННЯ

ПРОЕКТУ   РЕГУЛЯТОРНОГО    АКТУ

 

 

Шановні мешканці с. Богданівка та с. Залісся!

 

         Керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-ІУ, на підставі ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Богданівська сільська рада Броварського району Київської області буде виносити на розгляд  засідання сесії  Богданівської сільської ради проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік».Богданівської сільської ради.

         Проект рішення  «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020рік» розміщено на сайті Богданівської сільської ради: bohdanivka-rada.gov.ua

         Зауваження та пропозиції щодо проекту рішення Богданівської сільської ради  «Про встановлення місцевих  податків і зборів на 2020 рік» приймаються в письмовій формі виконавчим комітетом Богданівської сільської ради протягом 20 днів з дня опублікування за адресою: 07433, Київська область, Броварський район, с. Богданівка, вул. Богдана Хмельницького, 219, тел.

(04594 ) 36-002

 

     29 травня 2019 року                                     

 

                                                           Секретар ради                                                    С.В.Новохацький

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

              Соціальна допомога молодим батькам – «муніципальна няня»

 

З початку 2019 року в Україні запрацював ще один вид соціальної допомоги молодим батькам – «муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від Уряду молодим сім’ям. На оплату послуг няні для  своєї дитини віком до трьох років батьки можуть  отримувати щомісяця.  У 2019 році ця сума становить 1626 грн.

Муніципальна няня - будь-яка фізична особа - підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) / юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20, КВЕД 85.10), крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

            Грошова допомога виплачується управлінням соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, яка претендує на отримання компенсації, наприкінці кожного місяця і автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна няня. Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.

Для отримання компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач послуги „муніципальна няня” протягом місяця після укладення                              угоди/договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення                              за місцем свого проживання такі документи:

-  заяву про надання компенсації послуги „муніципальна няня”;

-  заяву про перерахування коштів для компенсації послуги „муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;

-  копію угоди / договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років між отримувачем послуги „муніципальна няняˮ та муніципальною нянею;

-  підтверджувальні документи щодо оплати муніципальній няні послуги                     з догляду за дитиною до трьох років (чек, розрахункова квитанція, виписка                        з банківського рахунка).

До заяви додаються копії:

-  свідоцтва про народження дитини;

-  сторінок паспорта отримувача компенсації послуги „муніципальна няня”                  з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

-  документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги „муніципальна няня”;

-  рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

   Компенсація послуги “муніципальна няня” призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею.                                          Виплата компенсації послуги “муніципальна няня” здійснюється щомісяця на підставі поданих отримувачем послуги “муніципальна няня” документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня”.

 

 

 

Щодо надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

 

Допомога “пакунок малюка” є одноразовою безповоротною адресною соціальною допомогою сім’ям, в яких народилася дитина, а в разі відсутності матері/батька — родичам, патронатним вихователям новонародженої дитини.

Одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”  це  набір необхідних речей для новонародженої дитини.

Право на отримання допомоги “пакунок малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили живонароджену дитину.

Допомога “пакунок малюка” не надається у разі:

відмови від новонародженої дитини у пологовому будинку (відділенні) усіх форм власності;

відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;

смерті новонародженої дитини в пологовому будинку.

Якщо у матері новонародженої дитини виникли ускладнення                           при пологах чи хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду                           за новонародженою дитиною, допомога “пакунок малюка” надається батьку   або родичам такої дитини, або патронатному вихователю, які доглядатимуть за нею.

Якщо батьки, родичі відмовилися від новонародженої дитини                                в пологовому будинку (відділенні), допомога “пакунок малюка” надається патронатному вихователю, який здійснюватиме догляд за новонародженою дитиною.

Допомога “пакунок малюка” видається отримувачам допомоги “пакунок малюка” під час виписки новонародженої дитини з пологового будинку.

У разі відсутності у пологовому будинку допомоги “пакунок малюка”               її видача проводиться місцевим структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцем проживання/перебування отримувача допомоги “пакунок малюка” на підставі його особистої письмової заяви.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________


БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07433,  с.Богданівка   вул. Богдана Хмельницького,219 тел. 045/94/5-04-63, 33-2-54

24.04.2019  № 551

 

ОГОЛОШЕННЯ

Щодо завершення строку громадських обговорень заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до «Детального плану території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с. Богданівка Броварського району Київської області».

Повідомляємо, щодо завершення строку громадських обговорень заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до «Детального плану території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с. Богданівка Броварського району Київської області» відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Заява про визначення стратегічної екологічної оцінки вищевказаного проекту документу державного планування була розміщена на офіційному веб-сайті від 10.04.2019 року.

Строк громадських обговорень заяви про визначення обсягу СЕО відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» було встановлено 15 днів з дня її оприлюднення. Протягом зазначеного строку, зауважень та пропозицій від громадськості до замовника не надходило.

Замовник на підставі рекомендацій, передбачених частиною сьомою цієї статті, приймає рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування. Щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка в зв’язку з відсутністю в «Детальному плані території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с. Богданівка Броварського району Київської області» видів планованої діяльності та об’єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

 

______________________________________                   

                  

                                                                          О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

     Щодо оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до «Детального плану території частини кварталу змішаної забудови для будівництва садибних будинків в с.Богданівка Броварського району Київської області».

    Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Богданівської сільської ради (07433, Київська область, Броварський район, с.Богданівка, вулиця Богдана Хмельницького, буд 219) у строк, що не перевищує 15 днів з дня опублікування цієї заяви.

 

 

Сільський голова                                                                         Ю.М.Бобко


__________________________________________________________

КОНСУЛЬТУЄ МІНІСТР ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ПАВЛО ПЕТРЕНКО

«ЯК РЕАЛІЗУВАТИ СВОЄ ПРАВО НА ПРАЦЮ?»

Вітаю, шановний Міністре! Мені 21 рік, шукаю першу роботу після закінчення ВНЗ. Розкажіть, будь ласка, на що потрібно звернути увагу під час працевлаштування?

Артем Ліванов


Конституція України гарантує кожному право на працю та можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Що є основою для виникнення трудових правовідносин?

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отже трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. Особливою формою трудового договору є контракт. 

Що таке трудовий договір?

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. 

Як укладається трудовий договір?

Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим у випадках:
при організованому наборі працівників;
при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
при укладенні контракту;
у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
при укладенні трудового договору з фізичною особою;
в інших випадках, передбачених законодавством України.

Які документи необхідно подати?

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
трудову книжку;
документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (у випадках, передбачених законодавством).
При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Які умови випробування при прийнятті на роботу?

При укладенні трудового договору випробування може бути обумовлене угодою сторін, метою якого є перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Наведу декілька прикладів, коли випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: 

осіб, які не досягли 18-ти років;
молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
вагітних жінок;
одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
внутрішньо переміщених осіб;

Що таке контракт і в чому його особливість? 

Контракт - це особлива форма трудового договору, в якому строк дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?

Контракт - це обов'язкова письмова форма. Трудовий договір укладається, як правило в письмовій формі.
Контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених законами України. Трудовий договір не має таких обмежень.
Контракт може бути укладений тільки на певний строк, який встановлюється угодою сторін. Трудовий же договір може укладатись на певний строк, безстроково, на час виконання певної роботи.
В контракті передбачено можливість прав, обов'язків і відповідальності сторін (в тому числі матеріальної), умов матеріального забезпечення і організації праці працівника, умов розірвання договору. 

Який порядок, зміст та умови контракту?

Контракт укладається у письмовій формі, у 2-х примірниках, для кожної з сторін. У контракті зазначається:
обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;
строк дії контракту;
права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
умови матеріального забезпечення й організації праці;
підстави припинення та умови розірвання контракту;
соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання роботи. 

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист
.

 _____________________________________________________

До уваги багатодітних сімей!

 

З метою покращення матеріального стану багатодітних сімей та створення належних умов для виховання дітей у багатодітних сім’ях Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям” від 13.03.2019 № 250.

Зокрема із 01.04.2019 запроваджено додатковий вид соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, надається одному з батьків дитини, які постійно проживають разом з дитиною. Така допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця звернення до органу соціального захисту населення та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Розмір допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях становить 1700 гривень щомісячно.

Водночас зазначаємо, що рішенням Уряду збережено право на отримання із 01.04.2019 допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, особам, які звернуться за її призначенням протягом квітня – червня   2019 року.

 

Для отримання допомоги необхідно подати наступні документи:

 

- копії паспортів  батьків ;

- копії  ідентифікаційного коду  батьків;

- копії посвідчення багатодітної сім'ї ( для батьків);

- копії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї ( для дітей старше 6         

  років);

- копії свідоцтв про народження дітей  до 6 річного віку;

- довідка про склад сім'ї  Форма №204;

- рахунок на який будуть перераховуватися кошти.

 

При подачі документів повинні бути оригінали.

 

Приклад: Сімя складається  з 5 чоловік : мати, батько, дитина 12 років, дитина 7 років та дитина 3 роки. Дана сімя отримає допомогу в розмірі 1700 грн. на дитину,  якій 3 роки.

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

Консультує Міністр юстиції України П. Петренко!

 

Як реалізувати своє право голосу на виборах Президента?

 

Вже незабаром відбудуться вибори Президента України. Тож залишилося зовсім небагато часу, аби впевнитися, що, прийшовши на виборчу дільницю, ви зможете віддати голос за кандидата, погляди та програму якого ви поділяєте.

Що для цього потрібно? Перевірити себе у списку виборців. Це можна зробити у два способи: в особистому кабінеті виборця на веб-сайті Державного реєстру виборців drv.gov.uaта на виборчій дільниці з 23 березня 2019 року.

Якщо ви знайшли себе у реєстрі, вам потрібно лише завітати 31 березня на вашу виборчу дільницю та проголосувати. Проте, що робити виборцю, якого немає у списках? Як свідчить статистика, таку проблему мають особи без офіційної реєстрації місця проживання. За даними Центральної виборчої комісії, на сьогоднішній день таких громадян майже один мільйон.

У цьому випадку  є три опції, щоб визначити свою виборчу адресу:

1)  погодити її із центром обліку бездомних осіб, які створюються переважно громадськими та благодійними організаціями і функціонують у великих містах;

2)  погодити її із соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб. Більш детальну інформацію можна дізнатися у департаментах соціального захисту обласних державних адміністрацій;

3)  звернутись до органу ведення Держреєстру виборців за місцем проживання з письмовою заявою за формою, встановленою розпорядником Реєстру і пред’явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви.

Якщо ж ви маєте прописку, проте все одно не знайшли себе у списках виборців, потрібно здійснити всі дії, описані у третьому пункті, до 25 березня включно.

Також для тих виборців, які з певних причин не проживають за місцем реєстрації, передбачена можливість обрати іншу дільницю для голосування. Для зміни місця голосування потрібно не пізніше, як за п’ять днів до виборів – тобто у випадку нинішніх виборів до 25 березня включно, звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців за:

-  місцем перебування в день виборів,

-  або місцем знаходження виборчої дільниці, яку бажано визначити місцем голосування,

-  чи за своєю виборчою адресою (адресою реєстрації).

та подати паспорт громадянина України (або посвідчення військовослужбовця/військовий квиток – для військовослужбовців строкової служби), заяву про тимчасову зміну місця голосування і документи, які засвідчують підстави зміни місця голосування. Такими документами можуть бути довідки з навчання або місця роботи; документи на право власності або оренду житла; документи про робоче відрядження, путівка до санаторію тощо.

Хочу звернути увагу: для внутрішньо переміщених осіб ця процедура ще простіша. Їм не потрібно додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування. Єдина вимога – до 25 березня звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із паспортом з відміткою про реєстрацію на тимчасово окупованій території ОРДЛО, АРК та письмовою заявою.

Як видно, для реалізації свого виборчого права достатньо лише твердого наміру взяти участь у виборах Президента, тоді як всі перепони на цьому шляху долаються швидко і просто. Тож закликаю всіх громадян: будьте активними, та беріть участь у виборах Президента!
__________________________________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ!

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СІЛ БОГДАНІВКА, ЗАЛІССЯ ТА САДОВИХ ТОВАИСТВ БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ!

 Для отримання медичної допомоги в Богданівсбкій медичній амбулаторії необхідно оформити електронну декларацію з лікарем. При собі мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон. Для дітей - свідоцтво про народження.   

ВИКОНКОМ БОГДАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


__________________________________________________________________

    

           Нагадуємо!!! З квітня 2018 року триває кампанія з підписання декларацій про вибір лікарів з надання первинної медичної допомоги «Лікар для кожної сім’ї».


    Для 
чого підписувати декларацію з лікарем?
   - Обрати 
свого лікаря — значить підписати декларацію про вибір лікаря — сімейного лікаря/терапевта/педіатра
   - Таким чином 
ви повідомляєте державі та НСЗУ, що будете обслуговуватися саме у цього лікаря. І з початком реформи у вашому закладі НСЗУ спрямує гроші у медзаклад, де працює ваш лікар.
 

    
Інструкція «Як підписати декларацію з лікарем
    КРОК 1: 
Оберіть за вашими особистими критеріями заклад чи лікаря. Ви можете скористатися порадами знайомих. Або відвідати найближчі заклади та дізнатися про лікарів там. 
    КРОК 2: 
Перевіртечи вже можна підписати декларацію у вибраному закладі. Вам у цьому допоможе наліпка «Тут можна обрати свого лікаря».
    КРОК 3: 
Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 років — візьміть також свідоцтво про народження дитини.
    КРОК 4: 
Зверніться у реєстратуру медзакладу та повідомтещо хочете підписати декларацію.
    КРОК 5: 
Уповноважений працівник медзакладу (працівник реєстратури, медсестра або лікарвведе ваші дані в електронну систему.
 На 
мобільний надійде СМС з кодом. Повідомте цей код працівнику закладу.
    КРОК 6: 
З електронної системи роздруковується декларація з вашими данимиУважно перевіртечи всі ваші дані вірніЯкщо потрібно — працівник закладу внесе зміни в системі та роздрукує декларацію ще раз.
    
Підпишіть два екземпляри роздрукованої декларації. Один — ви забираєте з собою, інший лишається у закладі.
    КРОК 7: 
Працівник закладу підтверджує вашу декларацію електронним підписом і відправляє в електронну систему.

     


                      Стаціонарне відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику Переяслав-Хмельницького центру соціального захисту населення пенсіонерів та інвалідів

     Порядок зарахування до стаціонарного відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю:

 1. Заява про надання реабілітаційних послуг (затверджений зразок)

 2. Довідка МСЕК або довідка лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про встановлення інвалідності

 3. Індивідуальна програма реабілітації

 4. Паспорт або свідоцтво про народження

 5. Ідентифікаційний код (для осіб старше 18 років)

     Копії зазначених документів подаються до місцевого структурного підрозділу соціального захисту населення (районного або міськогодля реєстрації.  Протягом 3-х днів виноситься рішення щодо необхідності надання реабілітаційних послуг. У разі позитивної відповіді видається направлення на реабілітацію до установи, яка надає відповідні послугиМісцевий структурний підрозділ соціального захисту населення (районний або міський) вносить до ЦБІ інформацію про направлення на реабілітацію отримувача соціальної послуги. Після зарахування до стаціонарного відділення укладається договір на отримання соціальної послуги та складається індивідуальний план реабілітації.

    Порядок зарахування до стаціонарного відділення комплексної реабілітації для дітей групи ризику:

 1. Свідоцтво про народження

 2. Направлення місцевого лікаря-педіатра

 

      У своїй роботі стаціонарне відділення комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та дітей групи ризику керується:

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг

 

 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 р. № 505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»

 

 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.02.2016 р. № 112 «Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»

 

 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 р. № 855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю»

 

 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 28.07.2016 р. № 825 «Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах»

 

 • Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2017 р. № 1325 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»

 

     Термін проходження реабілітації визначається реабілітаційною комісією та може бути1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, 1 рік та продовжуватись залежно від стану особи з інвалідністю. Передбачено цілодобове, денне та погодинне перебування.

 

     Умови прийняття: направлення та зарахування здійснюється відповідно до Порядку надання реабілітаційних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 80 та згідно Положення про стаціонарне відділення комплексної реабілітації.

     До стаціонарного відділення комплексної реабілітації не зараховуються особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, у зв’язку з встановленням у них наступних медичних протипоказань:

 • Гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції

 • Усі захворювання в гострій стадії та заразній формі

 • Часті судомні напади та їх еквіваленти

 • Захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови не супроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками)

                                  


 

 


ОГОЛОШЕННЯ!!!

Шановні жителі села Богданівка, хто бажає обслуговуватися в Богданівській медамбулаторії у лікаря Квашук Тамари Володимірівни, просимо до 31 грудня 2017 року прийти в амбулаторію, та заповнити Реєстраційну форму пацієнта (фото)
ОГОЛОШЕННЯ!!!

Відповідно до розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19.11.2012 № 497 «Про заходи щодо охорони хвойних лісів від незаконних вирубок у передноворічний період», керуючись положеннями ст. 32 Лісового кодексу України та ст. 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою запобігання незаконним вирубкам хвойних лісів та впорядкування реалізації новорічних ялинок, просимо забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань дотримання лісового законодавства, охорони лісу від незаконних порубок та відповідальності за їх вчинення.

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому, розмір шкоди, заподіяної лісу, підприємствами, установами та громадянами незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев і чагарників до ступеня припинення/неприпинення росту розраховується залежно від діаметра пня відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 23 липня 2008 року №665.


До уваги учасників антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 01.03.2017 № 110 ’’Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого  2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200,” якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками,

Відтепер путівки для учасників антитерористичної операції закуповуватимуться на підставі тристоронньої угоди (особа-управління –санаторій)

Людина зможе самостійно обирати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління, де перевіряється заклад на відповідність встановлених вимогам.

Після цього укладається тристороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги. При цьому гранична вартість путівки для вішкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням  з Мінфіном.

Для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою до управління соціального захисту населення надаються:

1.Заява про взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2.Копія паспорта;

3.Копія ідентифікаційного номеру;

4.Копія посвідчення (учасника бойових дій або інваліда війни та документ що підтверджує безпосередне залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення);

5.Медична довідка лікувальної установи за формою № 070/0.

 

            Бажаючим оздоровитися в 2017 році, пропонуємо терміново визначитись з термінами заїздів до санаторіїв та звернутись до управління соціального захисту населення за адресою:

м.Бровари,

 вул. Гагаріна 8 А,

каб. №14

Телефон для довідок: (04594)7 20 62


ОГОЛОШЕННЯ!!!
До уваги  жителів сіл Богданівка та Залісся. Рішенням сесії Богданівської сільської ради №545 від 03.04.2017 року було затверджено "Правила благоустрою та громадського порядку
на території Богданівської сільської ради Броварського району Київської області", які є обов'язковими до виконання всіма жителями відповідних населених пунктів. Ознайомитись з Правилами Ви зможете на офіційному сайті Богданівської сільської ради bohdanivka-rada.gov.ua у розділі "Благоустрій".

До уваги осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції

 

Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 01.03.2017 № 110 ’’Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого  2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200,” якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками,

Відтепер путівки для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції закуповуватимуться на підставі тристоронньої угоди (особа-управління –санаторій)

Людина зможе самостійно обирати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління, де перевіряється заклад на відповідність встановлених вимогам.

Після цього укладається тристороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги. При цьому гранична вартість путівки для вішкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням  з Мінфіном.

Для взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою до управління соціального захисту населення надаються:

1.Заява про взяття на облік для забезпечення санаторно-курортною путівкою за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2.Копія паспорта;

3.Копія ідентифікаційного номеру;

4.Копія посвідчення (учасника бойових дій або інваліда війни та документ що підтверджує безпосередне залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення);

5.Медична довідка лікувальної установи за формою № 070/0.

 

За додатковою інформацією звертатися до управління соціального захисту населення за адресою:

м.Бровари,

вул. Гагаріна 8 А,

каб. №14

Телефон для довідок: (04594)7 20 62
               


Оголошення

                        Шановні жителі сіл Богданівка та Залісся.

Зверніть увагу на термін дії субсидії вказаного в повідомленні про надання субсидії. По закінченню дії повідомлення просимо ,Вас, звернутись до Богданівської сільської ради для поновлення субсидії на опалювальний період 2016-2017 рр. При собі мати обовязково паспорти для осіб старших 16 років та свідоцтва про народження дітей віком до 16 років і повідомлення на отримання субсидії.

Прийомні дні:

Середа з 8:00 до 13:00

Пятниця з 8:00 до 13:00

Виконком сільської радиІнформуємо про умови та вимоги для проходження служби за контрактом в ЗСУ:

Сухопутні війська, Військово-морські Сили, Повітряні війська

Можливість вибору місця проходження військової служби та посади

Заробітна платня від 7000 грн/міс до 12000 грн/міс 

Робочий день з 9 до 18 або з 8 до 17 та 4 добові наряди (вахти) на місяць після яких надаються вихідні. 

Можливість прийняти участь у миротворчому контингенті НАТО за кордоном. Зарплатня 1000-1200 євро.

Безкоштовне 4 разове харчування

Безкоштовне проживання у гуртожитках


Соціальний пакет (мед.обслуговування, пільги, можливість безкоштовного навчання та здобуття спеціальності)

Вимоги до кандидатів:

Вік 18-40 років

Здоровий, придатний до військової служби (призовник або військовозобовязаний)

Відсутність судимості, психіатричного та наркологічного обліку. 

Детальна інформація за посиланням.
             
Богданівська сільська рада

Броварського району Київської області

четверта сесія VII скликання

    «Про перейменування вулиць села Богданівка, що підпадають під обмеження, визначені ч.1 ст.1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»                                                                                                                                           

Заслухавши інформацію сільського голови Бобко Ю.М. про підсумки громадського обговорення та рішення засідання комісії з упорядкування найменувань вулиць села Богданівка щодо перейменування вулиць на території села Богданівка Броварського району Київської області, на виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Богданівскої сільської ради

в и р і ш и л а  :

1.       Перейменувати вулиці на території села Богданівка Броварського району Київської області:

Стара назва

Нова назва

вулиця Леніна

вулиця Богдана Хмельницького

вулиця Кірова

вулиця Ланова

вулиця Ворошилова

вулиця Освітянська


2.       Виконавчому комітету Богданівської сільської ради підготувати та направити до органів юстиції звернення щодо внесення відповідних змін до державного реєстру.

3.       Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з упорядкування найменувань вулиць села Богданівка.


                  Сільський  голова                                               Ю.М. Бобко


Село Богданівка

22.12.2015р.

Рішення № 48 

IV сесія VIIскликання

 


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Шановні жителі села Богданівка!

Станом на 25 січня 2016 року в приміщенні Богданівської сільської ради за адресою: с. Богданівка вул. Б. Хмельницького, 219(колишня вул. Леніна) працює юрист - консультант.

Надання безкоштовної юридичної консультації щодо:

- цивільних спорів;

- житлових питань;

- спадщини;

- написання правових документів;

- та інше.

Зіткнувшись з вищевказаними ситуаціями, громадяни часто не розуміють яким чином поводити себе в тій чи іншій ситуації, куди звертатися, як правильно підготувати необхідні документи аби вони були прийняті до розгляду, що потрібно для урегулювання спірних питань, які документи будуть правовстановлюючими та інше.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном:

(04594) 33-5-48, 5-04-63.

Богданівська сільська рада

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН !!!


З 20 ЛИСТОПАДА 2015 РОКУ ДІЄ НОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС З ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ НА ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТАХ, ЩО ВИДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ ЮСТИЦІЇ ТА СУДАМИ, А ТАКОЖ НА ДОКУМЕНТАХ, ЩО ОФОРМЛЯЮТЬСЯ НОТАРІУСАМИ УКРАЇНИ. 

У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ УПОВНОВАЖЕНИМИ НА ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ Є :

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ;

- ВІДДІЛИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ:

БАРИШІВСЬКОГО, БОГУСЛАВСЬКОГО, КАГАРЛИЦЬКОГО, ТЕТЕЇВСЬКОГО РАЙОННИХ,

ІРПІНСЬКОГО МІСЬКОГО,

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО, БОРИСПІЛЬСЬКОГО, ВАСИЛЬКІВСЬКОГО, ОБУХІВСЬКОГО, ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЬКРАЙОННИХ УПРАВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ.


У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ ЗВЕРТАТИСЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ :

(044) 462-47-25; 425-47-99