Пайова участь.
                                                                                                                                                                                                                       Затверджено

                                                                                                                                                                                                                     рішенням сесії Богданівської

сільської ради від 24.04.2014 №347

 

зі змінами, внесенеми рішенням

 сесії Богданівської сільської ради

                                                                                                                                                                                                                          від 24.04.2018 №849

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради.

1.1. Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської  сільської ради (надалі — Положення) розроблене відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про інвестиційну діяльність». 

1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру та порядок сплати пайового внеску фізичними та юридичними особами у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), які: 

1.3.1. здійснюють в адміністративних межах населених пунктів Богданівської сільської ради будівництво (реконструкцію) об'єкту будь-якого призначення; 

1.3.2. змінюють функціональне призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові. 

1.4 До пайової участі не залучаються забудовники у разі здійснення будівництва:

1.4.1 об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 

1.4.2 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла з частковим залученням коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.4.  індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.4.5. об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

1.4.6. об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури за окремим рішенням Богданівської сільської ради;

1.4.7. об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. 

2. Порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради: 

2.1. Пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради полягає у перерахуванні Замовником до сільського бюджету — сільського цільового фонду (призначення платежу «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради, згідно з Договором. 

2.2. Величина пайової участі визначається у Розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеному з Богданівською сільською радою з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність села. 

У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради, за зверненням Замовника, приймає рішення про відшкодування Замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі Замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Богданівської  сільської ради. 

2.4. Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва». У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

2.5. Розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва (реконструкції):

2.5.1. нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) — до 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.2. житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) — до 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.3. житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення та/або об’єктів комерційного призначення з вбудовано-прибудованими чи надбудованими житловими квартирами (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) — розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення — відповідно до пункту 2.5.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 2.5.2.);

2.5.4. об’єктів самочинного будівництва – до 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню та індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках);

2.5.5 за зверненням Замовника щодо встановлення йому процентної величини пайової участі заява розглядається на сесії Богданівської сільської ради.

 

2.6. При будівництві об’єктів соціальної інфраструктури або об’єктів відповідно до Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Богданівської  сільської ради, за зверненням Замовника або поданням відповідного виконавчого органу Богданівської сільської ради Замовник може бути звільнений від сплати коштів пайової участі, визначених Договором.

2.7. Якщо будівництво здійснюється на земельних ділянках, право оренди та право власності на які набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток села тощо, що підтверджується відповідними документами).

2.8. У разі нульового або від’ємного результату різниці між встановленим згідно з  Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу замовник не сплачує кошти пайової участі.

2.9. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються  до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.10. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором, до цільового фонду Богданівської  сільської ради (призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури»).

2.11. У разі сплати Замовником коштів пайової участі, згідно з Договором, сільська рада надає довідку про фактичне зарахування таких коштів до бюджету села. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок Замовника будівництва у розвиток інфраструктури населених пунктів Богданівської  сільської ради для пред’явлення виконавчому комітету сільської ради для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

2.12. Рішення про оформлення права власності приймається виконавчим комітетом сільської ради виключно за наявності вказаної довідки із зазначенням повного виконання умов Договору. 

Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської  сільської ради. 

Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Богданівської  сільської ради здійснюється на підставі Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради, що укладається між Замовником та виконавчим комітетом сільської ради в особі Богданівського  сільського голови. 

3.3. Забудовник звертається до виконавчого комітету сільської ради зі зверненням про визначення розміру пайової участі (внеску) та укладення Договору про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської  сільської ради. 

3.4. Замовники, які зареєстрували декларацію чи одержали дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції ДАБК та розпочали будівництво до набрання чинності даного Положення договір укладають до прийняття об’єкта в експлуатацію. 

3.5. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення (заяви) Замовника про його укладення (у зверненні щодо укладення договору про пайову участь вказується інформація про банківські реквізити – розрахунковий рахунок, банк, МФО), але до реєстрації в Департаменті ДАБІ у Київській області декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

До заяви Замовником додаються: 

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду − для громадян); 

зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником.

3.6. Підставою для укладення договору є відповідне рішення сесії Богданівської сільської ради, яким для Замовника встановлюється розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради

3.7. Виконавчий комітет сільської ради готує проект Договору та направляє його Замовнику для підписання. Протягом 2 робочих днів Замовник повертає до виконавчого комітету підписаний проект Договору. 

3.8. Договір, укладений між сільською радою та Замовником, підписується сільським головою. 

3.9. Істотними умовами Договору є: 

— розмір пайової участі;

— строк (графік) сплати коштів пайової участі;

— відповідальність сторін.  

Встановлення розміру пайової участі замовника: 

4.1. Невід’ємною частиною Договору є Розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі виконується виконавчим комітетом сільської  ради протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення Замовника про встановлення розміру пайової участі та виконання Розрахунку пайової участі для подальшого укладення Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками. 

4.2. Для виконання Розрахунку Замовник зобов’язаний надати:

— виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду − для громадян);

— виконану ліцензованою проектною організацією проектно-кошторисну документацію в повному обсязі;

— зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником;

— висновок проектної або іншої організації, що мають ліцензії, щодо кошторисної вартості будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної ділянки Замовника (при необхідності);

— копію відповідного розділу проектно-кошторисної документації, в якій визначені техніко-економічні показники об’єкта будівництва, затверджену Замовником; 

— копії технічних умов.

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів. 

4.3. Розмір пайової участі визначається за формулою

Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ = ( ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім ) х %

де: 

ПУ – розмір пайової участі;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз – витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки, якщо витрати враховані в кошторисі;

Вбм – витрати, пов’язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель,

споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна, якщо витрати враховані в кошторисі;

Вім – витрати на влаштування позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, якщо витрати враховані в кошторисі;

% – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком. 

5. Порядок використання коштів пайової участі розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради: 

5.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів будівництва, можуть використовуватися виключно для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради. 

5.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Богданівської сільської ради, приймає Богданівська  сільська рада. 

6. Контроль за надходженнями пайових внесків:

6.1. На виконком сільської ради покладається контроль:

6.1.1. за проведенням Розрахунку розміру пайової участі до Договору;

6.1.2. за виконанням фінансових зобов’язань;

6.1.3. за збереженням Договорів про пайову участь.

7. Заключні положення:

7.1. Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

7.2. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання Розрахунку та достовірність наданих документів покладається на Замовника.

7.3. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури села, передбаченої договором про пайову участь, Замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.

7.4. У разі невиконання Замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів визначених у Розрахунку до договору, виконавчий комітет сільської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

7.5. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для не продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у Замовника, для будівництва об’єкта.

7.6. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури села, вирішуються у судовому порядку.

7.7. Це Положення набуває чинності з дня опублікування рішення про його затвердження. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.

 

Сільський голова                                                                       Ю.М.Бобко

ĉ
kolunin kolunin,
3 трав. 2018 р., 05:56
Ċ
kolunin kolunin,
18 трав. 2018 р., 03:41
Comments