Самоврядування

Інформація про функції, основні завдання, напрями діяльності Богданівської сільської ради

Богданівська сільська рада у своїй діяльності керується Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Місцеве самоврядування в - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. (стаття 2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні). 

Основні завдання місцевого самоврядування: 

- зміцнення засад конституційного ладу України;

- забезпечення реалізації конституційних прав людини і громадянина;

- створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення;

- розвиток місцевої демократії. 

Відповідно до цих завдань визначаються і функції місцевого самоврядування, під якими розуміютьосновні напрямки діяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування по вирішенню завдань місцевого самоврядування.

Найважливішими з них є:

- залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;

- володіння, використання та управління комунальною власністю;

- забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території;

- надання соціальних послуг населенню;

- забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;

- соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян;

- захист прав місцевого самоврядування.

Comments